Strona główna | O Izbie | Członkowie | Szkolenia i Seminaria | | |
Menu główne


Galeria

Naszym zdaniem

 

LICZNIK ODWIEDZIN
  Na bloga liczniki
Wizyta studyjna przedsiębiorców niemieckich

 

W dniach 27 – 28 września 2011 roku gościła w Rzeszowie grupa przedsiębiorców z Niemiec, których zadaniem było zapoznanie się z potencjałem województwa podkarpackiego i nawiązanie bezpośrednich kontaktów z firmami i jednostkami organizacyjnymi regionu. Wyjazd został zorganizowany z inicjatywy i na zlecenie BAFA (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle – niemieckiego Federalnego Urzędu ds. Gospodarki i Nadzoru nad Eksportem) – agendy Federalnego Ministerstwa Gospodarki i Technologii przez Izbę Przemysłowo-Handlową w Rzeszowie oraz firmę Komfort International s.c. z Warszawy, przy współudziale Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.

28 września odbyło się polsko – niemieckie seminarium, w którym uczestniczyli niemieccy i podkarpaccy przedsiębiorcy, zainteresowani podjęciem wzajemnej współpracy. Zebranych gości powitał marszałek Mirosław Karapyta, który w swoim wystąpieniu podkreślił walory gospodarczo-inwestycyjne regionu. Następnie uczestnicy seminarium mieli okazję wysłuchać prezentacji, których celem było przybliżenie formalno – prawnych aspektów inwestowania w Polsce i na Podkarpaciu. Urząd Marszałkowski reprezentował Roman Ostafijczuk – zastępca dyrektora Departamentu Strategii i Planowania Przestrzennego, który wygłosił prezentację nt. możliwości inwestycyjnych województwa podkarpackiego, ze szczególnym uwzględnieniem sektora budowlanego. Następnie miały miejsce bezpośrednie spotkania kooperacyjne przedstawicieli podkarpackich i niemieckich firm.

Plants: image 1 0f 6 thumb Plants: image 2 0f 6 thumb Plants: image 3 0f 6 thumb
Plants: image 4 0f 6 thumb Plants: image 5 0f 6 thumb Plants: image 6 0f 6 thumb

  
Zobacz
IZBA PRZEMYSŁOWO - HANDLOWA w RZESZOWIE
ul. Słowackiego 24/Vp
35-060 Rzeszów
Telefon: +48(17) 8549049; 8549050; 8549051
Fax: +48(17) 8549049; 8549051
e-mail: iph@rwa.pl