Strona główna | O Izbie | Członkowie | Szkolenia i Seminaria | | |
Menu główne 

Galeria

Naszym zdaniem

 

Walne Zgromadzenie  2015


 

W dniu 23.04.2015r. odbyło się
Walne Zgromadzenie
Izby Przemysłowo-Handlowej w Rzeszowie

Porządek obrad:

1. Powitanie

2. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia Izby
( Przewodniczący, V-ce i Sekretarz )

3. Przyjęcie regulaminu obrad ( art. 15 pkt.9 )

4. Przyjęcie porządku obrad

5. Wybór Komisji Wniosków i Uchwał

6. Sprawozdanie Zarządu oraz przedstawienie Bilansu oraz Rachunku Zysków i Strat Izby za rok 2014

7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej

8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

9. Rozpatrzenie sprawozdań ( art. 15 pkt.3 )

10. Zatwierdzenie sprawozdań ( art. 15 pkt.3 )

11. Absolutorium dla członków Zarządu(art.15 pkt.4 )

12. Absolutorium dla członków Rady Nadzorczej
( art. 15 pkt.5 )

13. Absolutorium dla członków Komisji Rewizyjnej
 ( art. 15 pkt.5 )

14. Przedstawienie Planu działania na 2015 rok

15. Omówienie działań Izby związanych z jubileuszem
XXV-lecia Izby

16. Wolne wnioski

17. Przyjęcie wniosków

18. Zakończenie

19. Lunch

Plants: image 1 0f 15 thumb Plants: image 2 0f 15 thumb Plants: image 3 0f 15 thumb Plants: image 4 0f 15 thumb Plants: image 5 0f 15 thumb Plants: image 6 0f 15 thumb Plants: image 7 0f 15 thumb Plants: image 8 0f 15 thumb Plants: image 9 0f 15 thumb Plants: image 10 0f 15 thumb Plants: image 11 0f 15 thumb Plants: image 12 0f 15 thumb Plants: image 13 0f 15 thumb Plants: image 14 0f 15 thumb Plants: image 15 0f 15 thumb

 


  
Zobacz

   

IZBA PRZEMYSŁOWO - HANDLOWA w RZESZOWIE
ul. Słowackiego 24/Vp
35-060 Rzeszów
Telefon: +48(17) 8549049; 8549050; 8549051
Fax: +48(17) 8549049; 8549051
e-mail: iph@iph.rzeszow.pl