Strona główna | O Izbie | Członkowie | Szkolenia i Seminaria | | |
Menu główne


Galeria

Naszym zdaniem

 

LICZNIK ODWIEDZIN
  Na bloga liczniki

Walne Zgromadzenie Izby na dzień 21 maja 2013r.21 maja 2013 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Izby Przemysłowo - Handlowej w Rzeszowie

Porządek obrad:

1. Powitanie
2. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia Izby
( Przewodniczący, V-ce i Sekretarz )
3. Przyjęcie regulaminu obrad ( art. 15 pkt.9 )
4. Przyjęcie porządku obrad
5. Wybór Komisji Wniosków i Uchwał
6. Sprawozdanie Zarządu oraz przedstawienie Bilansu oraz Rachunku Zysków i Strat Izby za rok 2012
7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej
8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
9. Rozpatrzenie sprawozdań ( art. 15 pkt.3 )
10. Zatwierdzenie sprawozdań w tym Bilansu i Rachunku Zysków i Strat za 2012r. ( art. 15 pkt.3 )
11. Absolutorium dla członków Zarządu ( art. 15 pkt.4 )
12. Absolutorium dla członków Rady Nadzorczej ( art. 15 pkt.5 )
13. Absolutorium dla Komisji Rewizyjnej ( art. 15 pkt.5 )
14. Przedstawienie Planu działania na 2013 rok
15. Wolne wnioski
16. Przyjęcie wniosków
17. Zakończenie
18. Lunch


 
Zobacz
IZBA PRZEMYSŁOWO - HANDLOWA w RZESZOWIE
ul. Słowackiego 24/Vp
35-060 Rzeszów
Telefon: +48(17) 8549049; 8549050; 8549051
Fax: +48(17) 8549049; 8549051
e-mail: iph@rwa.pl