Strona główna | O Izbie | Członkowie | Szkolenia i Seminaria | | |
Menu główne


Galeria

Naszym zdaniem

 

LICZNIK ODWIEDZIN
  Na bloga liczniki

Walne Zgromadzenie Izby na dzień 27.06.2012r.

 

Członkowie Izby Przemysłowo – Handlowej w Rzeszowie

Na podstawie art.14 pkt.2 Statutu Izby Przemysłowo-Handlowej w Rzeszowie,

Zarząd w uzgodnieniu z Radą Nadzorczą,

zwołuje Walne Zgromadzenie Izby na dzień 27.06.2012r.

na które serdecznie zaprasza wszystkich członków

Odbędzie się ono w Restauracji GALAKTYKA w Rzeszowie, ul. Z. Kozienia 3

początek : godzina 12:00

Proponowany porządek obrad:

1.        Powitanie

2.        Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia Izby ( Przewodniczący, V-ce i Sekretarz )

3.        Przyjęcie regulaminu obrad ( art. 15 pkt.9 )

4.        Przyjęcie porządku obrad

5.        Wybór Komisji Wniosków i Uchwał

6.        Sprawozdanie Zarządu oraz przedstawienie Bilansu oraz Rachunku Zysków i Strat Izby za rok_2011

7.        Sprawozdanie Rady Nadzorczej

8.        Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

9.        Rozpatrzenie sprawozdań ( art. 15 pkt.3 )

10.    Zatwierdzenie sprawozdań w tym Bilansu oraz Rachunku zysków i strat za 2011r ( art. 15 pkt.3 )

11.    Absolutorium dla członków Zarządu ( art. 15 pkt.4 )

12.    Absolutorium dla Rady Nadzorczej ( art. 15 pkt.5 )

13.    Absolutorium dla Komisji Rewizyjnej ( art. 15 pkt.5)

14.    Ustalenie ilości członków Rady Nadzorczej na najbliższą kadencję ( art. 15 pkt. 1 )

15.    Zgłaszanie kandydatów do Rady Nadzorczej

16.    Ustalenie ilości członków Komisji Rewizyjnej na najbliższą kadencję ( art. 15 pkt. 1 )

17.    Zgłaszanie kandydatów do Komisji Rewizyjnej

18.    Wybór Komisji Skrutacyjnej

19.    Wybory do Rady Nadzorczej ( art. 15 pkt.1 )

20.    Wybory do Komisji Rewizyjnej ( art. 15 pkt.1 )

21.    Przedstawienie Planu działania na 2012r

22.    Wolne wnioski

23.    Przyjęcie wniosków

24.    Zakończenie

ZARZĄD


  
Zobacz
IZBA PRZEMYSŁOWO - HANDLOWA w RZESZOWIE
ul. Słowackiego 24/Vp
35-060 Rzeszów
Telefon: +48(17) 8549049; 8549050; 8549051
Fax: +48(17) 8549049; 8549051
e-mail: iph@rwa.pl