Strona główna | O Izbie | Członkowie | Szkolenia i Seminaria | | |
Menu główne


Galeria

Naszym zdaniem

 

LICZNIK ODWIEDZIN
  Na bloga liczniki
Szkolenia celne

Działając na podstawie porozumienia zawartego z Izbą Celną w Przemyślu w dniu 6 marca 2012r., Izba Przemysłowo-Handlowa w Rzeszowie organizuje cykl szkoleń dla przedsiębiorców z województwa podkarpackiego prowadzących działalność w obrocie międzynarodowym oraz będących płatnikami podatku akcyzowego.

Pierwsze szkolenie poświęcone systemowi INTRASTAT i zmianom jakie nastąpiły po 1 maja 2012r. odbyło się 25.09.2012r. Spotkanie poprowadzili: Naczelnik Oddziału Celnego w Mielcu – Jacek Woźniczka oraz funkcjonariusze z Urzędu Celnego w Rzeszowie.

Głównym tematem szkolenia w dniu 10.10.2012r. było postępowanie podatkowe. Tematyka obejmowała m.in.: zasady ustalania dopuszczalnych ubytków wyrobów akcyzowych i dopuszczalnych norm zużycia, zasady i tryb nabywania oraz nanoszenia znaków akcyzy. Ponadto zaproszony przez Urząd Celny w Rzeszowie – Artur Orlicz,  funkcjonariusz celny z I Urzędu Celnego w Warszawie szeroko omówił zasady przesyłania deklaracji podatkowych w formie elektronicznej.

Podczas obu szkoleń poruszono również kwestię ułatwień w obrocie towarowym z Krajami Trzecimi.

Izba Przemysłowo-Handlowa w Rzeszowie wraz z Izbą Celną w Przemyślu serdecznie zapraszają zainteresowanych do udziału w kolejnych szkoleniach.

 

 

  
Zobacz
IZBA PRZEMYSŁOWO - HANDLOWA w RZESZOWIE
ul. Słowackiego 24/Vp
35-060 Rzeszów
Telefon: +48(17) 8549049; 8549050; 8549051
Fax: +48(17) 8549049; 8549051
e-mail: iph@rwa.pl