Strona główna | O Izbie | Członkowie | Szkolenia i Seminaria | | |
Menu główne


Galeria

Naszym zdaniem

 

LICZNIK ODWIEDZIN
  Na bloga liczniki
Spotkanie z MarszałkiemW dniu 19 lipca 2012 roku Zarząd Izby Przemysłowo-Handlowej w Rzeszowie w składzie: prezes Mieczysław Łagowski i wiceprezesi Ryszard Kisała, Pawłe Zając, Wacław Żmuda spotkał się z Marszałkiem Województwa Podkarpackiego Mirosławem Karapytą. Tematem rozmów była kwestia zaktywizowania współpracy z samorządem województwa w zakresie rozwoju gospodarczego regionu.

Marszałek Karapyta zgodził się z gośćmi, że ściślejsza współpraca z samorządem gospodarczym, instytucjami i organizacjami z otoczenia biznesu jest potrzebna władzom samorządowym do planowania projektów rozwoju województwa z wykorzystaniem środków europejskich dostępnych na poziomie regionalnym. Przedstawiciele Izby zaproponowali powołanie przy samorządzie województwa forum gospodarczego pod nazwą Wojewódzkiego Sejmiku Gospodarczego, który dwa razy w roku oceniałby sytuację gospodarczą województwa podczas sesji z udziałem przedsiębiorców, samorządowców, administracji rządowej. Na posiedzenia Sejmiku Gospodarczego byliby zapraszani ministrowie, reprezentanci instytucji centralnych w zależności od zaplanowanej tematyki obrad. Marszałek zapowiedział poparcie dla idei powołania takiego ciała konsultacyjnego.

Przedstawiciele IP-H zaproponowali, aby na wyjazdy zagraniczne organizowane przez samorząd województwa zapraszać także przedstawicieli środowiska biznesowego. Marszałek Karapyta przypomniał, że w wielu jego wyjazdach zagranicznych towarzyszyli mu reprezentanci różnych branż gospodarczych, którzy nawiązywali kontakty handlowe z zagranicznymi partnerami i już często realizują wspólne projekty. Zapowiedział, że o planowanych wizytach zagranicznych będzie informowana także Izba Przemysłowo-Handlowa, której przedstawiciele będą mogli, na własny koszt, dołączyć do delegacji samorządu województwa. Przedstawiciele Izby będą także zapraszani na spotkania marszałka z odwiedzającymi Podkarpacie gośćmi z zagranicy, jeżeli tematem rozmów będą sprawy gospodarcze.

Marszałek Karapyta zgodził się także z sugestią, że w związku z planowanym podpisaniem umowy o współpracy pomiędzy Podkarpaciem a chińskim regionem Kuangsi Czuang byłoby wskazane zorganizować konferencję na temat dotychczasowych doświadczeń we współpracy z Chinami. Izba zgłosiła także gotowość do zorganizowania dla przedsiębiorców planujących wejście na rynek chiński szkoleń, seminariów i doradztwa w zakresie specyfiki tego obszaru gospodarczego. 
Zobacz
IZBA PRZEMYSŁOWO - HANDLOWA w RZESZOWIE
ul. Słowackiego 24/Vp
35-060 Rzeszów
Telefon: +48(17) 8549049; 8549050; 8549051
Fax: +48(17) 8549049; 8549051
e-mail: iph@rwa.pl