Strona główna | O Izbie | Członkowie | Szkolenia i Seminaria | | |
Menu główne


Galeria

Naszym zdaniem

 

LICZNIK ODWIEDZIN
  Na bloga liczniki

Regionalne Forum Biznesowe8 czerwca 2011 roku w Rzeszowie odbyło się Regionalne Forum Biznesowe, którego uczestnicy dyskutowali na temat szans rozwoju przedsiębiorczości w regionie. Organizatorami debaty byli Krajowa Izba Gospodarcza, Bank Millenium oraz Roadshow Polska.

W Forum uczestniczyli przedstawiciele świata biznesu, instytucji około biznesowych, samorządów lokalnych oraz eksperci. Obrady Forum rozpoczął Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego Lucjan Kuźniar. Otwierając debatę mówił on między innymi o wielomilionowych inwestycjach, jakie realizuje Samorząd Województwa, aby zachęcać zagranicznych przedsiębiorców do inwestowanie w regionie oraz stwarzać warunki rozwoju regionalnym firmom. Mówił także o często niedocenianym aspekcie rozwoju regionu - kapitale ludzkim. Przemawiając do zebranych powiedział między innymi : „Ten region, jego rozwój i przyszłość opiera się wszakże na ambitnych ludziach, którzy mają szerokie horyzonty, a swoje nowatorskie wizje urzeczywistniają codzienną ciężką pracą. Jest ich na tej sali wielu i to nasz największy atut. Życzę sobie i Państwu, abyśmy w trosce o rozwój naszego regionu umieli wszyscy dobrze wykorzystywać nasze mocne strony”.

O konieczności rozwoju regionów poprzez innowacyjną gospodarkę mówił Prezes Krajowej izby Gospodarczej Andrzej Arendarski. W jego opinii aż 50 procent wzrostu gospodarczego generowanego jest właśnie przez firmy korzystające z innowacji.

Na temat potencjału podkarpackich przedsiębiorstw mówił z kolei Mieczysław Łagowski, Prezes Izby Przemysłowo – Handlowej w Rzeszowie. W panelu dyskusyjnym, który odbył się w trakcie Forum debatowano między innymi na temat pozyskiwania przez firmy środków na inwestycje z programów unijnych oraz wsparcia rozwoju regionalnego przez Samorząd Województwa Podkarpackiego.


 


 
Zobacz
IZBA PRZEMYSŁOWO - HANDLOWA w RZESZOWIE
ul. Słowackiego 24/Vp
35-060 Rzeszów
Telefon: +48(17) 8549049; 8549050; 8549051
Fax: +48(17) 8549049; 8549051
e-mail: iph@rwa.pl