Strona główna | O Izbie | Członkowie | Szkolenia i Seminaria | | |
Menu główne 

Galeria

Naszym zdaniem

LICZNIK ODWIEDZIN
  Na bloga liczniki
 

Izba Przemysłowo – Handlowa w Rzeszowie informuje, że spółka INNpuls w Rzeszowie rozpoczyna realizację drugiej edycji projektu „NAUKA – STAŻ – GOSPODARKA”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Członkowie Izby Przemysłowo-Handlowej w Rzeszowie mogą wziąć udział w jednej z przewidywanych w ramach projektu ścieżek wsparcia, jako:

Ø  Centra sieci, czyli przedsiębiorstwa gotowe przyjąć na staż podkarpackich naukowców;

Ø  Delegujący na staż, czyli przedsiębiorstwa gotowe wydelegować na staż na jednej z podkarpackich uczelni swojego pracownika.

Przedsiębiorstwo zainteresowane przyjęciem na staż naukowca musi spełniać następujące kryteria: 

ð  posiadać statusu średniego lub dużego przedsiębiorcy;

ð  dysponować potencjałem umożliwiającym prowadzenie prac badawczo-rozwojowych oraz wdrażanie ich rezultatów do produkcji przemysłowej.

Centrum sieci będzie otrzymywało od realizatora projektu (INNpuls Sp. z o.o.) zwrot kosztów organizacji stażu w zryczałtowanej kwocie 1250,00 zł brutto/miesięcznie na każdego Stażystę.

Przedsiębiorstwo zainteresowane wydelegowaniem pracownika na staż na uczelnię musi spełniać następujące kryteria:

ð  posiadać statusu mikro-, małego- lub średniego przedsiębiorcy;

ð   być podmiotem uprawnionym do otrzymania pomocy de minimis zgodnie z Rozporządzeniem MRR ws. udzielania pomocy publicznej w ramach POKL.

 

Delegujący na staż może skierować na Staż 1 pracownika. Za czas realizacji Stażu Stażysty Delegujący na staż otrzyma rekompensatę w wysokości stanowiącej iloczyn miesięcznej liczby godzin Stażu oraz zryczałtowanej stawki godzinowej równej 24,18 zł brutto/godz. Maksymalna wysokość rekompensaty, przysługująca za 40 godzin Stażu w miesiącu, wynosi 967,20 zł brutto. Koszty udziału pracownika przedsiębiorstwa w Stażu oraz koszty organizacji Stażu stanowią dla Delegującego na staż pomoc de minimis.

Uczestnictwo w projekcie to możliwość pogłębienia istniejących relacji na linii przedsiębiorstwa – uczelnie i zainicjowania wspólnych prac badawczych. 

Szczegółowe informacje: www.staze.innpuls.pl oraz pod
nr. tel. 17 77 88 270 w. 33.

  
Zobacz

   

IZBA PRZEMYSŁOWO - HANDLOWA w RZESZOWIE
ul. Słowackiego 24/Vp
35-060 Rzeszów
Telefon: +48(17) 8549049; 8549050; 8549051
Fax: +48(17) 8549049; 8549051
e-mail: iph@iph.rzeszow.pl