Strona główna | O Izbie | Członkowie | Szkolenia i Seminaria | | |
Menu główne


Galeria

Konferencja

W dniu 11 lutego 2011r. w Miejscu Piastowym koło Krosna odbyła się konferencja poświęcona bieżącym zagadnieniom gospodarczym i społecznym. W konferencji uczestniczyli:
Wicepremier, Minister Gospodarki Waldemar Pawlak,
Wiceminister Gospodarki Mieczysław Kasprzak,
Wiceminister Skarbu Państwa Jan Bury,
Marszałek Województwa Podkarpackiego Mirosław Karapyta,
Wicewojewoda Podkarpacki Andrzej Reguła,
Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego Dariusz Sobieraj,
oraz przedsiębiorcy z województwa podkarpackiego.

Wicepremier Waldemar Pawlak przedstawił szanse i bariery rozwoju gospodarczego kraju w najbliższych latach.

Wiceminister Jan Bury zapoznał zebranych z polityką prywatyzacyjną Ministerstwa Skarbu w 2011r.

Marszałek Województwa Mirosław Karapyta przedstawił założenia polityki gospodarczej województwa podkarpackiego na najbliższe lata.

W trakcie dyskusji Prezes Zarządu Izby Mieczysław Łagowski przedstawił stanowisko organizacji dotyczące projektowanych ustaw gospodarczych przez Sejm, Ministerstwo Gospodarki i Ministerstwo Skarbu Państwa.

Członek Rady Nadzorczej Izby dr inż. Jan Pąprowicz pokazał bariery jakie występują we wzajemnych relacjach między ośrodkami badawczo-rozwojowymi, uczelniami a przedsiębiorcami i przemysłem.

Gospodarzem konferencji był Zakład Produkcyjno- Remontowy Energetyki w Jedliczu – członek Izby.

 
Zobacz
IZBA PRZEMYSŁOWO - HANDLOWA w RZESZOWIE
ul. Słowackiego 24/Vp
35-060 Rzeszów
Telefon: +48(17) 8549049; 8549050; 8549051
Fax: +48(17) 8549049; 8549051
e-mail:
iph@iph.rzeszow.pl