Strona główna | O Izbie | Członkowie | Szkolenia i Seminaria | | |
Menu główne

Galeria

Naszym zdaniem


Elektroniczny Sąd Polubowny


Fundusze Europejskie
Aktualne nabory wniosków

LICZNIK ODWIEDZIN
  Na bloga liczniki
31 marca 2022r.

W dniu 31 marca 2022r. odbyło się uroczyste podpisanie porozumienia w sprawie utworzenia
PODKARPACKIEGO CENTRUM WSPARCIA OBYWATELI UKRAINY,
którego Partnerem została Izba Przemysłowo-Handlowa w Rzeszowie.

Inicjatorem powstania projektu była Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Rzeszowska Szkoła Wyższa. Wraz z :
Gminą Miasto Rzeszów, Okręgową Izbą Radców Prawnych, Izbą Adwokacką w Rzeszowie, Powiatowym Urząd Pracy
w Rzeszowie,
Podkarpackim Oddziałem Okręgowym Polskiego Czerwonego Krzyża w Rzeszowie oraz
Izbą Przemysłowo-Handlową w Rzeszowie nawiązano współpracę z myślą o wsparciu obywateli Ukrainy przybywających do Polski.

W ramach Podkarpackiego Centrum Wsparcia Obywateli Ukrainy wszystkie instytucje będą współpracować w zakresie adaptacji społecznej,
administracyjnej i zawodowej obywateli Ukrainy migrujących w związku z wojną w Ukrainie.
Pomoc będzie udzielana w ramach sekcji wsparcia: prawnego, urzędowego, humanitarnego, personalnego
oraz pośrednictwa pracy.

 
Zobacz

   

IZBA PRZEMYSŁOWO - HANDLOWA w RZESZOWIE
ul. Słowackiego 24/Vp
35-060 Rzeszów
Telefon: +48(17) 8549049; 8549050; 8549051
Fax: +48(17) 8549049; 8549051
e-mail: iph@iph.rzeszow.pl