GURECO Sp. z o.o.

 
Adres:
 Ruda Wielka 16
 36-054 Mrowla
 
WWW:
www.gureco.pl
 
Działalność:


GURECO to firma zajmująca się kompleksową działalnością usługową w zakresie instalacji technicznych takich jak: Instalacje Gaszenia (gazami obojętnymi, FM 200, CO2, novec 1230), Sygnalizacji Alarmu Pożaru, Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego, Detekcji Gazów Wybuchowych, a także Instalacji Tryskaczowych.

 

   

 

                          

CZŁONEK IZBY PRZEMYSŁOWO - HANDLOWEJ W RZESZOWIE  
ul. Słowackiego 24/47, 35-060 Rzeszów  
tel/fax : +48 (17) 854 90 49, 50  
e-mail : iph@iph.rzeszow.pl