Strona główna | O Izbie | Członkowie | Szkolenia i Seminaria | | |
Menu główne


Galeria

 
 

 

 

 


PIERWSZE SPOTKANIE PREZESÓW
IZB GOSPODARCZYCH
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO


W dniu 24 października 2014 r. w siedzibie Izby Przemysłowo – Handlowej w Rzeszowie odbyło się spotkanie Prezesów podkarpackich Izb Gospodarczych.

W spotkaniu uczestniczyli:

- Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Przemyślu
  Pan Roman Stępka

- Prezes podkarpackiej Izby Gospodarczej w Krośnie
  Pan Grzegorz Kubal
 
- Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Stalowej Woli
  Pan Ryszard Kapusta

Izbę Przemysłowo – Handlową w Rzeszowie reprezentowali:

- Prezes Pan Mieczysław Łagowski

- Wiceprezes Pan Ryszard Kisała

- Wiceprezes Pan Wacław Żmuda

W trakcie spotkania Prezesi przedstawili bieżącą działalność swoich Izb.
Omówiono wspólne płaszczyzny działania w kontaktach z władzami regionu, a w szczególności z samorządem woj. podkarpackiego.
Poszukiwali wspólnych tematów do realizacji w ramach RPO 2014-2020 woj. Podkarpackiego.
Postanowiono sformalizować współdziałanie Izb, poprzez podpisanie „Porozumienia o współpracy”
na jednym z najbliższych wspólnych spotkań.
 

Plants: image 1 0f 4 thumb Plants: image 2 0f 4 thumb

Plants: image 3 0f 4 thumb Plants: image 4 0f 4 thumb  

 


Zobacz
IZBA PRZEMYSŁOWO - HANDLOWA w RZESZOWIE
ul. Słowackiego 24/Vp
35-060 Rzeszów
Telefon: +48(17) 8549049; 8549050; 8549051
Fax: +48(17) 8549049; 8549051
e-mail: iph@rwa.pl